top of page

UAB Hoobrid Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

Tapdami ir ketindami tapti mūsų klientu, lankydamiesi mūsų svetainėje, sutikdami gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, susisiekdami su mumis bet kokiu kitu klausimu, jūs pateikiate mums savo duomenis. Šios politikos tikslas – atskleisti ir paaiškinti jums aplinkybes, kuriomis renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis; mūsų renkamų duomenų tipai; priežastys, kodėl renkame jūsų asmens duomenis; ir kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė jau buvo nustatyta (išsami informacija apie asmens duomenis ir asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai pateikti šio įstatymo III dalyje politika).

Tvarkymas – bet kokia operacija ar operacijų seka, atliekama su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais, automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, tvarkymas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, paieška, prieiga, naudojimas, atskleidimas. perduodant, platinant ar kitaip padarant prieinamus, derinant arba derinant su kitais duomenimis, apribojant, ištrinant ar sunaikinant

 

Duomenų valdytojas: UAB „Hoobrid“, įmonės kodas: 305583008, PVM mokėtojo kodas: LT100013240319, buveinės adresas / adresas korespondencijai: Kaunas, Verslo g. 24-1. Kontaktinis asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą: management@hoobrid.com

II. Duomenų tvarkymo principai

UAB „Hoobrid“ gerbia jūsų privatumą ir saugo asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes renkame, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

UAB „Hoobrid“ įsipareigoja užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi laikantis šių pagrindinių principų:

Teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas: duomenų tvarkymas yra teisėtas, sąžiningas ir skaidrus duomenų subjekto atžvilgiu;

tikslo apribojimas: asmens duomenys renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

duomenų mažinimas: tvarkymas yra adekvatus, aktualus ir apsiriboja tuo, kas būtina tiems tikslams, dėl kurių jis tvarkomas;

Tikslumas: duomenys tvarkomi tiksliai ir, jei reikia, atnaujinami; imamasi visų pagrįstų veiksmų siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi, būtų nedelsiant ištrinti arba ištaisyti;

saugojimo trukmės apribojimas: duomenys saugomi tokia forma, kuri leistų identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, kuriais asmens duomenys tvarkomi;

vientisumas ir konfidencialumas: duomenys tvarkomi taip, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto ar neteisėto tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

UAB „Hoobrid“ įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų renkami tik įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais, juos gaunant tiesiogiai iš Jūsų arba per mūsų partnerius, kurių paslaugomis naudositės, arba pareikalavus iš subjektų, kurie tvarko reikiamą informaciją ir turi teisę ją pateikti arba sutarčių ir įstatymų pagrindu prisijungdamas prie duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų, kuriose saugomi individualūs duomenys.

Duomenų rinkimo metu mes Jus atskirai informuosime apie duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis; duomenų rinkimo tikslai; asmenys (asmenų kategorijos), kuriems gali būti atskleidžiami duomenys; ir bet kokią kitą svarbią informaciją, kurios atskleidimas yra svarbus siekiant užtikrinti duomenų tvarkymo skaidrumą. Mes stengsimės pateikti visą reikiamą informaciją duomenų subjektui aiškiai ir suprantamai.

SUSILAIKYMO PERIODAS. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau, nei tai būtina. Asmens duomenų saugojimo terminas nustatomas pagal sutarčių, sudarytų su Klientu, pobūdį, Hoobrid teisėtus interesus arba teisinius reikalavimus (pvz., reglamentuojančius apskaitą, ieškinio senaties terminą ir pan.).

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, UAB Hoobrid įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad nors ir imamės pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis, nė viena svetainė, internetinė operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

III. Renkami asmens duomenys ir jų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti šiais tikslais ir sritimis:

Sutarčių sudarymas, vykdymas ir aptarnavimas

Tiesioginė rinkodara – komercinio pasiūlymo įsigyti mūsų prekes ir paslaugas teikimas

Tiesioginė rinkodara – pasiūlymų, kvietimų į renginius, kitų komunikacijų teikimas

Įdarbinimas

užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų tvarkymas

skolų valdymas

sausainiai

automobilio surinktus duomenis

vaizdo duomenis.

Tvarkymo tikslas: sutarties sudarymas, vykdymas ir aptarnavimas. Jei nuspręsite tapti mūsų klientu (įsigyti naują ar naudotą automobilį, sudaryti bandomojo važiavimo sutartį, tapti serviso klientu ar tapti automobilių nuomos klientu), sutarties sudarymo, vykdymo ir aptarnavimo tikslais mes surinksime ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos gausime iš Jūsų arba iš mūsų partnerių, su kuriais susisiekėte dėl sutarties sudarymo, priklausomai nuo sutarties aplinkybių.

Šiuo tikslu rinksime ir tvarkysime šiuos asmens duomenis:

vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kita kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris); jei klientas yra juridinis asmuo, juridinio asmens atstovo – kontaktinio asmens vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys;

sutarties sudarymo data ir laikas,

duomenys apie sutarties dalyką (perkamą, remontuojamą ar nuomojamą automobilį, įskaitant jo identifikatorius),

informacija apie Jūsų mokumą (informacija apie Jūsų pajamas, pajamų šaltinius, esamus finansinius įsipareigojimus), sutarties užtikrinimo priemones;

informacija apie apmokėjimą (mokėjimo būdas, finansinės sąlygos, jei atsiskaitoma lizingu, sąskaita, iš kurios mokama),

sudarytos draudimo sutarties duomenys, žalų valdymo eiga ir istorija,

automobilių gedimų istorija, techninė priežiūra, remontas, Jums suteiktų paslaugų istorija.

Jūsų asmens duomenys visų pirma bus naudojami sutarties sudarymo ir administravimo tikslais. Atsižvelgdami į sutarties sudarymo aplinkybes, sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais galime keistis informacija su kitais subjektais, kurie bendrai dalyvauja teikiant jūsų paslaugą.

Jei norite gauti finansavimą (lizingo pasiūlymą) pirkiniui finansuoti ir nuspręsite šį reikalą tvarkyti per UAB „Hoobrid“, tokiu atveju turėsite mums pateikti, o mes perduosime atitinkamam lizingo partneriui, informacija, reikalinga lizingo paraiškai užpildyti, įskaitant informaciją apie jūsų šeimos sudėtį, šeimos pajamas, finansinius įsipareigojimus, darbo vietą ir kt. Atitinkamai, administruojant finansavimo klausimą ir susisiekus su lizingo bendrove, UAB „Hoobrid“ gali suteikti jums informaciją apie jūsų kredito istoriją, mokumo įvertinimą ir kitą informaciją, kurią turi ir administruoja atitinkamas lizingo partneris. Jei nesutiksite su tokiu duomenų perdavimu, UAB „Hoobrid“ negalės administruoti ir tarpininkauti sudarant Jūsų finansavimo sutartį su lizingo bendrove. Tokiu atveju turėtumėte kreiptis į pageidaujamą lizingo bendrovę ir patys užsitikrinti finansavimo sprendimą.

Jei kreipėtės į mus dėl savo automobilio remonto po draudžiamojo įvykio ir pageidaujate, kad tarpininkautume draudimo bendrovei administruojant žalą, mes perduosime Jūsų profilio duomenis, informaciją apie Jūsų automobilį, žalą ir remonto istoriją (jeigu turime) jūsų nurodytai draudimo bendrovei. Dėl šios paslaugos administravimo galime gauti papildomos – draudimo bendrovės administruojamos – informacijos apie Jūsų draudimo sutarties sąlygas, jos vykdymo aplinkybes, draudžiamųjų įvykių istoriją ir kt.

Informuojame, kad UAB „Hoobrid“, kaip įgaliotas atstovas ir paslaugų teikėjas, gali perduoti duomenis apie jūsų įsigytas prekes ir paslaugas atitinkamam tiekėjui, kuriam atstovauja. Šie duomenys gali būti: Jūsų kontaktinė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.); transporto priemonės informacija (transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), modelis, pirkimo data); duomenys, susiję su prekių ar paslaugų pirkimu ir naudojimu (klientų pageidavimai ir pageidavimai, pirkimo istorija ir kt.).

Automobilio gamintojo surinktus asmens duomenis apie jus ir jūsų automobilį gamintojas gali naudoti: (1) siekdamas jums teikti produktus ir paslaugas, įskaitant patikrinimą, ar turite teisę įsigyti tam tikrų pirkinių ir paslaugų, taip pat teikti jums išplėstinius pasiūlymus. ir rūpinimasis savo įspūdžiais; (2) informuoti jus apie naujienas arba produktų ar paslaugų pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant, sąlygų ir politikos pasikeitimus; (3) informuoti jus apie naujus produktus, paslaugas ir įvykius; (4) suteikti jums pagalbą ir paslaugas, susijusias su automobiliu (servisas po pardavimo, informacija apie atšaukimą ir pan.); (5) suteikti jums informaciją apie automobilį ir jūsų gautas paslaugas; (6) suteikti jums informaciją apie automobilį ir jūsų gautas paslaugas. (5) produktų tobulinimas, pvz., automobilio dinamiškumo, kokybės ir saugos gerinimas; (6) pasiūlymų ir ryšių su klientais vertinimas ir tobulinimas; ir 6) teisėtų reikalavimų vykdymas.

Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami tiriant jūsų patirtį ir klientų aptarnavimo kokybę. Šiais tikslais Jūsų duomenis gali tvarkyti tiek UAB Hoobrid, tiek gamintojas, kurio vardu Jūs buvote aptarnauti. Apklausą gali atlikti pats duomenų valdytojas arba specializuotas paslaugų teikėjas. Jūs turite teisę atsisakyti dalyvauti apklausoje nepatiriant jokių neigiamų pasekmių.

Vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi, jūsų pateiktus el. pašto kontaktinius duomenis naudosime reklamuodami panašias prekes ar paslaugas. Informuojame, kad turėsite teisę bet kada atsisakyti tokio savo kontaktinių duomenų naudojimo.

Atsisakyti tvarkyti savo asmens duomenis galite atnaujindami savo nuostatas, nutraukdami naudojimąsi tam tikra paslauga, atšaukdami savo sutikimą kreipdamiesi tiek į gamintoją, tiek į UAB „Hoobrid“ šioje politikoje nurodytais kontaktais. Tačiau bet kuriuo atveju gamintojas neatsisakys tvarkyti Jūsų asmens duomenų tokiais atvejais ir tvarkys tiek remdamasis savo teisėtu interesu, tiek tuo pagrindu, kad toks tvarkymas yra susijęs su gyvybiškai svarbių duomenų subjekto interesų apsauga. ar bet kurio kito fizinio asmens, kylančio dėl būtinybės užtikrinti transporto priemonės saugumą:

1) dėl tam tikrų automobilyje įrašytų duomenų rinkimo ir tolesnio apdorojimo veiksmų;

(2) kai reikia atsiųsti jums svarbius pranešimus, pvz., sąlygų ar politikos pakeitimus, arba prireikus atšaukti gaminį; ir

3) kai tai daroma laikantis teisinių įsipareigojimų.

Tiesioginė rinkodara: naujienų, akcijų, kvietimų į renginius, pasiūlymų teikimas.

Šiuo tikslu renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pašto adresą:

Mums reikia Jūsų vardo ir pavardės, kad žinotume, su kuo susisiekiame ir kam adresuojame kvietimą į renginį;

Jūsų el. pašto adresas reikalingas pranešimams ir kvietimams siųsti el. paštu.

Siūlome nurodyti telefono numerį, kad prireikus galėtume pateikti Jums pasiūlymą ar kvietimą telefonu;

jei norite gauti mūsų tiekėjų žurnalus paštu, mums reikės jūsų vardo ir pašto adreso.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų SUTIKIMAS. Galite nuspręsti ir sutikti atskirai:

Norėdami gauti naujienas ir pasiūlymus iš pasirinkto automobilių gamintojo atstovaujame el. paštu ir/ar telefonu;

paštu gauti kvietimus į Jūsų pasirinkto automobilio gamintojo renginius;

paštu gauti mūsų atstovaujamo automobilių gamintojo žurnalą.

Duomenų tvarkymo laikotarpis (pranešimas) yra 1 metai. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jei neatnaujinsite prenumeratos, nebegausite pranešimų ir kvietimų.

Jūsų duomenis pasyviai saugosime 1 metus nuo Jūsų sutikimo atšaukimo (pagrindas: tvarkyti būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų).

Galite bet kada atsisakyti prenumeratos pranešdami mums el. paštu management@hoobrid.com arba spustelėdami nuorodą, esančią jums skirtų pranešimų apačioje.

Asmenys, jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai. Jei esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Tiesioginė rinkodara: komercinio pasiūlymo pateikimas jums. Jei kreipiatės į mūsų atstovybes dėl pasiūlymo įsigyti mūsų prekes ir paslaugas, mes apdorosime kontaktinius duomenis ir kitą informaciją, kurią mums patikėjote pasiūlymui parengti ir pateikti.

 

Šiuo tikslu renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę ar kitą nuorodą, kurią mums pateikiate, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitą kontaktinę informaciją, kurią mums pateikiate pasiūlymo gavimo tikslais, taip pat informaciją apie jus dominančią prekę ar paslaugą arba bet kokius kitus kriterijus, kuriuos pateikiate mums, kurie turi įtakos jūsų pasirinkimui.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų SUTIKIMAS. Jūsų sutikimą laikysime gautu, kai susisieksite su mumis ir nurodysite pateikti Jums pasiūlymą dėl prekių ar paslaugų pirkimo.

Tvarkymo terminas – iki bus pasiektas tvarkymo tikslas, nebent anksčiau atšauktumėte savo sutikimą.

Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, Jūs galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą pranešdami mums adresu management@hoobrid.com arba UAB Hoobrid, Verslo g. 24-1, Kaunas.

Asmenys, jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai. Jei esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, prieš pateikdami asmeninę informaciją rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų ar kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Tvarkymo tikslas: užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų tvarkymas

Asmens duomenys: Kliento pateikta identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data; Užklausos turinys: įvykis, dėl kurio buvo pateikta užklausa, jo aplinkybės, data, vieta, Kliento prašymas, pretenzija ar atsiliepimas, prekė ar paslauga, kita paklausime esanti informacija; Kiti kartu su užklausa pateikti dokumentai ir/ar duomenys: pvz., pirkimo duomenys, nuotraukos.

Užklausa gali būti teikiama el. paštu, asmenine žinute socialiniuose tinkluose.

Pagrindas:

1) sutikimas (prašymo pateikimo metu)

2) Tvarkyti reikia, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, kuri yra taikoma duomenų valdytojui

3) Tvarkyti būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

Duomenų saugojimo laikotarpis: 12 mėnesių. Jeigu dėl Užklausos yra pradėtas ar gali būti pradėtas teisinis ginčas, Jūsų duomenis galime saugoti ilgesnį laiką, kol pasibaigs įstatyme numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) iki įsiteisėjęs teismo sprendimas yra įsiteisėjęs ir įvykdytas.

Jūsų duomenis naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai apdoroti Jūsų Užklausą, suteikti Jums reikalingą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus ir išspręsti Jūsų prašymus ar pretenzijas. Šiuo tikslu gali prireikti kreiptis į trečiąsias šalis, kad būtų surinkta papildoma informacija, todėl tam tikri Užklausos duomenys gali būti joms atskleisti.

UAB „Hoobrid“ informacijos apie susirašinėjimą su klientais neatskleidžia. Tačiau, jei kliento paklausimas ar skundas gaunamas viešose komentarų formose interneto svetainėse ar socialinių tinklų svetainėse, UAB „Hoobrid“ pasilieka teisę atsakymą/komentarą paviešinti tokia pačia forma, kokia buvo gautas užklausimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nurodytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo laikotarpiui, mes kuo greičiau sunaikinsime arba patikimai ir negrįžtamai nuasmeninsime Jūsų duomenis per protingą ir protingą tokių veiksmų laikotarpį. UAB „Hoobrid“ negalės įvykdyti šio reikalavimo, jei užklausa bus pateikta per svetaines/socialinių tinklų paskyras, kurių neadministruoja UAB „Hoobrid“.

Tvarkymo tikslas: skolų valdymas. Atsižvelgiant į sudarytų sutarčių vykdymo eigą, kai tam yra teisėtas pagrindas, sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais surinkti Kliento duomenys gali būti toliau naudojami įsiskolinimams tvarkyti.

Šiuo tikslu tvarkomi ir papildomai renkami šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, turtinė padėtis, pajamos ir įsipareigojimai, šeiminė padėtis, išlaikytinių buvimas, darbo ar kita veikla, pradėtos ar baigtos teisminės procedūros. jūs, kiti kreditoriai.

Duomenys renkami juos gaunant tiesiogiai iš Jūsų arba paprašius iš reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų, arba prisijungus prie duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų, renkančių individualius duomenis sutarčių ir teisės aktų pagrindu.

Duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų ir tokių duomenų tvarkymui nereikia asmens sutikimo.

Duomenys gali būti atskleidžiami teisines ir kitas skolų valdymo paslaugas teikiantiems asmenims, įskaitant reikalavimo teises perkantiems subjektams, taip pat teismams, antstolių kontoroms ir kitiems asmenims, kuriems gali tekti atskleisti informaciją, siekiant įgyvendinti teisėtus UAB „Hoobrid“ interesus.

,

Duomenų saugojimo laikotarpis: kol bus pasiekti tvarkymo tikslai.

Darbuotojų atranka.

Šiuo tikslu tvarkome kandidatų, kurie savo CV atsiuntė tiesiogiai mums el. paštu arba per darbo portalus, asmens duomenis (vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą ir CV), kad galėtume atlikti kandidatų atranką. darbo poziciją.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pateikdami savo CV.

Atrankos į darbo vietą metu tvarkome tik kandidatų asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais įgūdžiais ir verslo savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome specialių kandidatų asmens duomenų ar asmens duomenų, susijusių su teistumu ir nusikalstamomis veikomis.

Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis ilgesnį laiką, kad galėtume pasiūlyti darbo vieta. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugosime 1 metus.

Vaizdo duomenys.

UAB „Hoobrid“ patalpos, įskaitant lankytojų priėmimo zonas (pastato privažiavimas, lauko automobilių stovėjimo aikštelė, įėjimas, klientų priėmimo ir aptarnavimo zonos), yra filmuojamos.

Stebėjimo tikslas – užtikrinti UAB „Hoobrid“ darbuotojų, jos turto, įskaitant esantį šalia pastatų, bei kitų asmenų turto apsaugą.

Vaizdo stebėjimo duomenų apdorojimo laikotarpis (trukmė) yra iki 14 kalendorinių dienų, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrenginio talpos. Tuo atveju, kai atitinkamame įraše taip pat užfiksuotas pažeidimas ar kita informacija, pateisinanti ir pateisinanti ilgesnį to įrašo naudojimą, vaizdo stebėjimo duomenų tvarkymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tai būtina protingam naudojimo tikslui pasiekti. atitinkamą įrašą.

UAB „Hoobrid“ įsipareigoja neatskleisti tvarkomų asmens ir vaizdo duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai toks asmens ir/ar vaizdo duomenų teikimas tretiesiems asmenims yra aiškiai numatytas šiose Taisyklėse arba kai toks tokių duomenų teikimas tretiesiems asmenims yra leidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų, tos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Teisėsaugos institucijų, teismo ir kitų teisėtą ir pagrįstą interesą turinčių organų motyvuotu prašymu, pagrindžiančiu duomenų naudojimo tikslą, asmens duomenys ir vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotas vaizdas (kopija) gali būti paskelbti be asmenų, pateikė asmens duomenis / užfiksuotus nuotraukoje, ir neinformavo jų apie savo duomenų teikimą.

Slapukai. Kai lankotės Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime suteikti jums turinį ir funkcijas, pritaikytas jūsų poreikiams. Šiuo tikslu mūsų elektroninė parduotuvė naudoja slapukus. Tai nedidelės informacijos dalys, saugomos jūsų žiniatinklio naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų apsilankymų istoriją ir atitinkamai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų interneto svetainių veikimą, stebėti lankymosi svetainėse trukmę ir dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime patobulinti savo svetaines ir padaryti jas patogesnes jums.

Slapukai naudojami tam, kad jums būtų patogiau:

Prisiminkite nustatymus;

Palengvinkite prisijungimą prie paskyros;

Grįžę ieškosite prekių, kurias įdėjote į krepšelį;

Norėdami pagerinti mūsų svetainės turinį.

Tikimės, kad tai jums tinka. Jei apsigalvosite ateityje, galėsite pakeisti naršyklės nustatymus ir ištrinti išsaugotus slapukus.

Slapukų tipai:

Funkciniai slapukai (būtinai). Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių asmenį identifikuojančių duomenų ir yra ištrinami, kai išeinate iš svetainės.

 

Veikimo slapukai. Šie slapukai leidžia apskaičiuoti svetainės srautą ir srauto šaltinius, kad galėtume sužinoti apie svetainės našumą ir ją pagerinti. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi ir pamatyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam naudojame Google Analytics statistikos sistemą. Mes neplatiname renkamos informacijos. Surinkta informacija yra visiškai anoniminė ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja.

Reklaminiai slapukai. Šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys, kad galėtume teikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Naudojame slapukus, kad rinktume informaciją apie jūsų veiklą internete ir sužinotume, kas jus domina, kad galėtume pateikti jums aktualią reklamą.

III. Duomenų teikimas trečiosioms šalims

Mes saugome jūsų duomenis ir neatskleidžiame jų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina. Mūsų tvarkomi Jūsų duomenys gali būti atskleisti:

Paslaugų teikėjams / duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų asmens duomenis UAB „Hoobrid“, kaip duomenų valdytojo, vardu (pvz., IT paslaugų teikėjams, auditoriams, teisės ir finansų patarėjams, debesijos paslaugų teikėjams ir kt.), Kiti susiję asmenys teikiant prekes ir teikiant paslaugas, pvz., archyvarams, pašto paslaugų teikėjams, mokėjimo administravimo paslaugų teikėjams ir kt.

 

Viešosios įstaigos ir institucijos, kiti asmenys, vykdantys įstatymų jiems pavestas funkcijas, kiti tretieji asmenys, kai to reikalauja taikytini teisės aktai arba kai tai būtina siekiant apsaugoti teisėtus UAB „Hoobrid“ interesus (pvz., teismai, vyriausybės ir teisėsaugos institucijos ir kt.),

skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai dėl skolos, teismai, ginčų neteisminio sprendimo institucijos, bankroto administratoriai.

Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiami tik tiek, kiek būtina konkrečiam užsakymui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų naudojami duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitais tikslais ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Jie taip pat privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius įstatymus ir su mumis sudarytas rašytines sutartis.

Jeigu UAB „Hoobrid“ naudojasi interneto svetainės analizės paslauga (pvz., Google Analytics), kuri naudojama siekiant nustatyti, kaip jūs naudojatės svetainėje www.Hoobrid.com pateikta informacija, mes galime keistis jūsų asmeniniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios šia informacija pasikliauja tam tikru tikslu. įvertinti naudojimąsi svetaine, rengti ataskaitų svetainės operatoriams apie svetainės veikimą ir teikti kitas paslaugas, susijusias su naudojimusi svetaine, žiniatinkliu ir mobiliąja programėle.

IV. Duomenų perdavimas į trečiąsias šalis

Paprastai duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau tam tikrais atvejais gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų.

Asmens duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už ES/EEE ribų, kai perdavimas būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti arba kai Klientas davė sutikimą ir kai yra taikomos atitinkamos apsaugos priemonės. Atitinkamos apsaugos priemonės apima:

Sutartis, kuri apima standartines ES Komisijos priimtas sąlygas ar kitas patvirtintas nuostatas, elgesio kodeksus, sertifikatus ir pan., patvirtintus pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

ES/EEE nepriklausanti šalis, kurioje yra Asmens duomenų gavėjas, užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, kaip nusprendė ES Komisija;

Gavėjas yra sertifikuotas pagal Duomenų apsaugos susitarimo tarp ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) (taip pat žinomo kaip „Privatumo skydas“) reikalavimus (taikoma JAV esantiems gavėjams).

V. Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi vykdant Duomenų valdytojo veiklą, turi šias teises:

žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

turėti prieigą prie savo duomenų ir kaip jie tvarkomi (teisė susipažinti);

reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

ištrinti savo duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą (išskyrus saugojimą) (teisė ištrinti ir būti pamirštam);

reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienu iš teisėtų pagrindų (teisė apriboti);

teisė į duomenų perkeliamumą (teisė į perkeliamumą);

teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi arba bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nepažeidžiant duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki sutikimo atšaukimas;

pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ( www.ada.lt ), jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų tvarkymu ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis į UAB „Hoobrid“, Verslo g. 24-1, Kaunas; management@hoobrid.com.

Siekdamas apsaugoti kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavęs prašymą dėl duomenų ar pasinaudodamas kitomis teisėmis, duomenų valdytojas turi teisę imtis papildomų veiksmų asmens tapatybei nustatyti, pavyzdžiui, prašyti kitų profilio duomenų ar išsiųsti valdymo pranešimą pasiekiamam kontaktui, kad paprašytų atlikti įgaliojimo veiksmą. Jei patikrinimo procedūra yra nesėkminga, valdytojas turi teisę atmesti prašymą.

Gavus prašymą pasinaudoti bet kuria teise ir sėkmingai užbaigus aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, prašymas bus išnagrinėtas per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdamas į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių, duomenų valdytojas turi teisę pratęsti vieno mėnesio laikotarpį dar dviem mėnesiais, informuodamas duomenų subjektą iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydamas tokio pratęsimo priežastis. .

Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymas taip pat pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, nebent tai nebus įmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba prašyme nurodytas kitas atsakymo būdas.

Nustačius teisės aktuose nustatytas prašymo atmetimo aplinkybes ir motyvus, bus duodamas motyvuotas atsakymas.

VI. Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2021 m. sausio 1 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, atnaujintą versiją paskelbsime savo svetainėje www.Hoobrid.com

Privatumo politika

bottom of page