top of page

SIA Hoobrid Privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

Kļūstot un plānojot kļūt par mūsu klientu, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, piekrītot saņemt mūsu jaunumus un piedāvājumus, sazinoties ar mums par jebkuru citu jautājumu, jūs sniedzat mums savus datus. Šīs politikas mērķis ir atklāt un izskaidrot jums apstākļus, kādos mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus; mūsu apkopoto datu veidi; iemesli, kāpēc mēs vācam jūsu personas datus; un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu personu, kā arī jebkura informācija par fizisku personu, kura jau ir identificēta (sīkāka informācija par personas datiem un personas datu apstrādes nolūkiem un pamatojumu ir izklāstīta šīs politikas III daļā).

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību secība, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, šķirošana, organizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, piekļuve, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana ar citiem datiem, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana

 

Datu pārzinis: SIA Hoobrid, Par datu aizsardzību atbildīgā kontaktpersona: management@hoobrid.com

II. Datu apstrādes principi

Hoobrid SIA ciena jūsu privātumu un aizsargā personas datus, kurus jūs mums sniedzat un kurus mēs apkopojam, kā noteikts šajā privātuma politikā.

Hoobrid SIA ir apņēmies nodrošināt, ka Jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar šādiem pamatprincipiem:

Likumīgums, godprātība un pārredzamība: apstrāde ir likumīga, godprātīga un pārredzama attiecībā uz datu subjektu;

nolūka ierobežojums: personas dati tiek vākti konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem, un tos tālāk neapstrādā veidā, kas nav savienojams ar šiem nolūkiem;

datu minimizēšana – apstrāde ir adekvāta, atbilstīga un ietver tikai to, kas nepieciešams nolūkiem, kādos tā tiek apstrādāta;

Pareizība: datus apstrādā precīzi un vajadzības gadījumā atjaunina; veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datus, kas nav precīzi attiecībā uz nolūkiem, kādos tos apstrādā, bez kavēšanās dzēš vai labo;

glabāšanas ilguma ierobežošana: datus glabā veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kādos personas datus apstrādā;

integritāte un konfidencialitāte: datus apstrādā tā, lai, izmantojot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, nodrošinātu atbilstīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

Hoobrid SIA apņemas nodrošināt, ka Jūsu personas dati tiek vākti tikai likumā noteiktajā kārtībā un pamatojumā, iegūstot tos tieši no Jums vai caur mūsu partneriem, kuru pakalpojumus Jūs izmantosiet, vai pieprasot tos no uzņēmumiem, kas apstrādā nepieciešamo informāciju un kuriem ir tiesības to sniegt,  vai, pamatojoties uz līgumiem un tiesību aktiem, piekļūstot datubāzēm, reģistriem un informācijas sistēmām, kurās tiek glabāti individuāli dati.

Datu vākšanas laikā mēs jūs atsevišķi informēsim par pārziņa identitāti un kontaktinformāciju; datu vākšanas mērķi; personas (personu kategorijas), kurām datus var izpaust; un jebkādu citu būtisku informāciju, kuras izpaušana ir svarīga, lai nodrošinātu datu apstrādes pārredzamību. Mēs centīsimies sniegt datu subjektam visu nepieciešamo informāciju skaidrā un saprotamā veidā.

SAGLABĀŠANAS PERIODS. Jūsu personas dati tiks apstrādāti ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams. Personas datu glabāšanas periodu nosaka ar Klientu noslēgto līgumu raksturs, Hoobrid likumīgās intereses vai juridiskās prasības (piemēram, tās, kas regulē grāmatvedību, prasību noilguma termiņš utt.).

Apstrādājot Jūsu personas datus, Hoobrid SIA īsteno atbilstošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.  Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, neviena tīmekļa vietne, tiešsaistes darījums, datorsistēma vai bezvadu savienojums nav pilnīgi drošs.

III. Savāktie personas dati un to apstrādes mērķi

Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus šādiem mērķiem un jomām:

Līgumu veidošana, izpilde un apkalpošana

Tiešais mārketings - sniedzot jums komerciālu piedāvājumu iegādāties mūsu preces un pakalpojumus

Tiešais mārketings - piedāvājot jums piedāvājumus, ielūgumus uz pasākumiem, citu saziņu

Personāla atlases

Pieprasījumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana

parādu pārvaldība

Sīkfailus

automašīnas savāktie dati

attēla dati.

Apstrādes mērķis: līguma noslēgšana, izpilde un apkalpošana. Ja jūs nolemjat kļūt par mūsu klientu (iegādāties jaunu vai lietotu automašīnu, noslēgt izmēģinājuma brauciena līgumu, kļūt par pakalpojumu klientu vai kļūt par auto nomas klientu), lai noslēgtu, izpildītu un apkalpotu līgumu, mēs apkoposim un apstrādāsim jūsu personas datus, kurus mēs saņemsim no jums vai no mūsu partneriem, ar kuriem esat sazinājies, lai uzsāktu līgumu,  atkarībā no līguma apstākļiem.

Šim nolūkam mēs apkoposim un apstrādāsim šādus personas datus:

vārds, uzvārds, personas kods, adrese, cita kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs); ja klients ir juridiska persona, juridiskās personas pārstāvja – kontaktpersonas – vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija;

līguma noslēgšanas datums un laiks,

informācija par līguma priekšmetu (iegādājamais, remontējamais vai izpirkumnoma braucamais automobilis, tostarp tā identifikatori),

informācija par jūsu maksātspēju (informācija par jūsu ienākumiem, ienākumu avotiem, esošajām finansiālajām saistībām), līguma drošības pasākumi;

informācija par maksājumu (maksājuma veids, finanšu noteikumi, ja maksājums tiek veikts ar līzingu, konts, no kura tiek veikts maksājums),

sīkas ziņas par noslēgto apdrošināšanas līgumu, atlīdzību pārvaldības norise un vēsture,

auto bojājumu vēsture, apkope, remonts, jums sniegto pakalpojumu vēsture.

Jūsu personas dati galvenokārt tiks izmantoti līguma noslēgšanai un administrēšanai. Atkarībā no līguma noslēgšanas apstākļiem, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, mēs varam apmainīties ar informāciju ar citām struktūrām, kas ir kopīgi iesaistītas jūsu pakalpojumā.

Ja vēlaties iegūt finansējumu (līzinga piedāvājumu), lai finansētu savu pirkumu, un jūs nolemjat pārvaldīt šo jautājumu ar Hoobrid SIA starpniecību, šajā gadījumā jums būs jāsniedz mums, un mēs nodosim attiecīgajam līzinga partnerim informāciju, kas nepieciešama, lai aizpildītu līzinga pieteikumu, ieskaitot informāciju par jūsu ģimenes sastāvu,  ģimenes ienākumi, finansiālās saistības, jūsu darba vieta utt. Līdz ar to finansēšanas jautājuma administrēšanas un saziņas ar līzinga kompāniju rezultātā Hoobrid SIA var sniegt Jums informāciju par Jūsu kredītvēsturi, maksātspējas novērtējumu un citu informāciju, kas ir attiecīgā līzinga partnera rīcībā un ko tas administrē. Ja jūs nepiekrītat šādai datu nodošanai, SIA Hoobrid nevarēs administrēt un būt par starpnieku jūsu finansēšanas līguma noslēgšanā ar līzinga kompāniju. Šajā gadījumā jums jāsazinās ar sev vēlamo līzinga kompāniju un pašam jānodrošina finansēšanas risinājums.

Gadījumā, ja esat sazinājies ar mums par automašīnas remontu pēc apdrošināšanas gadījuma un vēlaties, lai mēs būtu starpnieks ar apdrošināšanas sabiedrību prasības administrēšanā, mēs nodosim jūsu profila datus, informāciju par jūsu automašīnu, bojājumiem un remonta vēsturi (ja mums tāda ir pieejama) jūsu norādītajai apdrošināšanas sabiedrībai. Šī pakalpojuma administrēšanas rezultātā mums var būt pieejama papildu informācija - ko administrē apdrošināšanas sabiedrība - par jūsu apdrošināšanas līguma noteikumiem, tā izpildes apstākļiem, apdrošināšanas gadījumu vēsturi utt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SIA Hoobrid kā pilnvarots izplatītājs un pakalpojumu sniedzējs var nodot datus par jūsu iegādātajām precēm un pakalpojumiem attiecīgajam piegādātājam, kuru tas pārstāv. Šie dati var ietvert: jūsu kontaktinformāciju (vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt.); informācija par transportlīdzekli (transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), modelis, iegādes datums); dati, kas saistīti ar produktu vai pakalpojumu iegādi un izmantošanu (klientu vēlmes un preferences, pirkumu vēsture utt.).

Automašīnas ražotāja apkopotos personas datus par jums un jūsu automašīnu ražotājs var izmantot: (1) lai nodrošinātu jums produktus un pakalpojumus, tostarp pārbaudītu, vai jums ir tiesības uz noteiktiem pirkumiem un pakalpojumiem, kā arī sniegtu jums paplašinātus piedāvājumus un rūpētos par jūsu iespaidiem; (2) lai informētu jūs par jaunumiem vai izmaiņām produktos vai pakalpojumos, tostarp, bet ne tikai, par izmaiņām noteikumos un nosacījumos un politikās; (3) lai informētu jūs par jauniem produktiem, pakalpojumiem un notikumiem; (4) lai sniegtu jums palīdzību un pakalpojumus, kas saistīti ar automašīnu (pēcpārdošanas serviss, atsaukšanas informācija utt.); (5) lai sniegtu Jums informāciju par automašīnu un saņemtajiem pakalpojumiem; (6) lai sniegtu jums informāciju par automašīnu un pakalpojumiem, ko esat saņēmis. (5) uzlabot produktus, piemēram, uzlabot automobiļa dinamisko veiktspēju, kvalitāti un drošību; 6) izvērtēt un uzlabot piedāvājumus un saziņu ar klientiem; un 6) likumīgu prasību izpilde.

Jūsu personas dati var tikt izmantoti, lai izpētītu jūsu pieredzi un klientu apkalpošanas kvalitāti. Šiem nolūkiem jūsu datus var apstrādāt gan Hoobrid SIA, gan ražotājs, kura vārdā jums tika izsniegts pakalpojums. Apsekojumu var veikt vai nu pats datu pārzinis, vai specializēts pakalpojumu sniedzējs. Jums ir tiesības atteikties piedalīties aptaujā, neciešot nekādas negatīvas sekas.

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 69. panta 2. punktu mēs izmantosim jūsu sniegto e-pasta kontaktinformāciju mūsu līdzīgu preču vai pakalpojumu tirdzniecībai. Informējam, ka jums būs tiesības jebkurā laikā atteikties no šādas jūsu kontaktinformācijas izmantošanas.

Jūs varat atteikties no savu personas datu apstrādes, atjauninot savas preferences, pārtraucot konkrēta pakalpojuma izmantošanu, atsaucot savu piekrišanu, sazinoties gan ar ražotāju, gan SIA Hoobrid pa šajā politikā norādītajiem kontaktiem. Tomēr jebkurā gadījumā ražotājs šādos gadījumos neatsakās apstrādāt jūsu personas datus un apstrādās gan pamatojoties uz savām likumīgajām interesēm, gan pamatojoties uz to, ka šāda apstrāde ir saistīta ar datu subjekta vai jebkuras citas fiziskas personas vitālo interešu aizsardzību, kas izriet no nepieciešamības nodrošināt transportlīdzekļa drošību:

1) saistībā ar noteiktām darbībām, kas saistītas ar automobiļa reģistrēto datu vākšanu un turpmāku apstrādi;

(2) kad ir nepieciešams nosūtīt jums svarīgus paziņojumus, piemēram, par izmaiņām noteikumos vai politikās, vai, ja nepieciešams, atsaukt produktu; un

3) ja tas tiek darīts, pildot juridiskās saistības.

Tiešais mārketings: ziņu, akciju, ielūgumu uz pasākumiem, piedāvājumu nodrošināšana.

Šim nolūkam mēs vācam un apstrādājam šādus personas datus: vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese:

Mums ir nepieciešams jūsu vārds un uzvārds, lai mēs varētu zināt, ar ko mēs sazināmies un kam mēs adresējam ielūgumu uz pasākumu;

Jūsu e-pasta adrese ir nepieciešama, lai nosūtītu paziņojumus un uzaicinājumus pa e-pastu.

Mēs iesakām norādīt tālruņa numuru, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu jums izteikt piedāvājumu vai ielūgumu pa tālruni;

Ja vēlaties saņemt mūsu piegādātāju žurnālus pa pastu, šim nolūkam mums būs nepieciešams jūsu pilns vārds un pasta adrese.

Datu apstrādes pamats ir jūsu PIEKRIŠANA. Jūs varat izlemt un piekrist atsevišķi:

Lai saņemtu jaunumus un piedāvājumus no izvēlētā autoražotāja, kuru pārstāvam pa e-pastu un/vai tālruni;

saņemt ielūgumus uz Jūsu izvēlēta autoražotāja pasākumiem e-pastā;

Lai saņemtu autoražotāja žurnālu, kuru pārstāvam pa pastu.

Datu apstrādes periods (paziņojums) ir 1 gads. Ja pēc šī perioda neatjaunosit abonementu, jūs vairs nesaņemsit paziņojumus un uzaicinājumus.

Mēs pasīvi glabāsim Jūsu datus 1 gadu pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas (pamats: apstrāde ir nepieciešama pārziņa leģitīmajām interesēm).

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no abonēšanas, paziņojot mums pa e-pastu management@hoobrid.com vai noklikšķinot uz saites jums adresēto paziņojumu apakšā.

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus mārketinga aktivitātēm. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana, pirms iesniedzat personisko informāciju mārketinga nolūkos.

Tiešais mārketings: komerciāla piedāvājuma izteikšana jums. Ja jūs sazināties ar mūsu pārstāvniecībām, lai saņemtu piedāvājumu iegādāties mūsu preces un pakalpojumus, mēs apstrādāsim kontaktinformāciju un citu informāciju, ko esat mums uzticējis, lai sagatavotu un iesniegtu piedāvājumu.

 

Šim nolūkam mēs apkopojam un apstrādājam šādus personas datus: vārds, uzvārds vai cita atsauce, ko jūs mums sniedzat, e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita kontaktinformācija, ko jūs mums sniedzat, lai saņemtu piedāvājumu, kā arī informācija par jūs interesējošo produktu vai pakalpojumu vai jebkādiem citiem kritērijiem, kurus jūs sniedzat mums un kuri ietekmē jūsu izvēli.

Datu apstrādes pamats ir jūsu PIEKRIŠANA. Mēs uzskatīsim, ka jūsu piekrišana ir iegūta, kad sazināsieties ar mums un uzdosiet mums izteikt jums piedāvājumu preču vai pakalpojumu iegādei.

Apstrādes termiņš - līdz brīdim, kad tiek sasniegts apstrādes mērķis, ja vien jūs neatsaucat savu piekrišanu agrāk.

Ja apstrādes pamats ir jūsu piekrišana, jūs jebkurā laikā varat atsaukt jebkuru savu piekrišanu, paziņojot par to mums pa tālruni management@hoobrid.com vai pie SIA Hoobrid .

 

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst sniegt nekādus personas datus mārketinga aktivitātēm. Ja esat persona, kas ir jaunāka par 16 gadiem, pirms personiskās informācijas sniegšanas mārketinga nolūkos jums ir jāsaņem vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

Apstrādes nolūks: pieprasījumu, sūdzību, pieprasījumu un atsauksmju izskatīšana

Personas dati: Klienta sniegtā identifikācijas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums; Pieprasījuma saturs: notikums, kas ir bijis pieprasījuma priekšmets, tā apstākļi, datums, atrašanās vieta, Klienta pieprasījums, prasība vai atsauksme, produkts vai pakalpojums, cita informācija, kas ietverta pieprasījumā; Citi dokumenti un/vai dati, kas sniegti kopā ar pieprasījumu: piemēram, pirkuma informācija, fotogrāfijas.

Pieprasījumu var iesniegt pa e-pastu, pastu, privātu ziņu sociālajos tīklos.

Pamats:

1) Piekrišana (pieprasījuma brīdī)

2) Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu

3) Apstrāde ir nepieciešama pārziņa leģitīmo interešu ievērošanai.

Datu glabāšanas termiņš: 12 mēneši. Ja saistībā ar Pieprasījumu ir ierosināts vai, iespējams, tiks uzsākts juridisks strīds, mēs varam glabāt jūsu datus ilgāku laika periodu, līdz beidzas likumā noteiktie noilguma termiņi sūdzības iesniegšanai vai prasības iesniegšanai un/vai līdz brīdim, kad galīgais spriedums ir kļuvis galīgs un izpildīts.

Mēs izmantojam jūsu datus tikai, lai mēs varētu pareizi un objektīvi apstrādāt jūsu pieprasījumu, sniegt jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz jūsu jautājumiem un atrisināt jūsu pieprasījumus vai prasības. Šim nolūkam var būt nepieciešams sazināties ar trešajām personām, lai savāktu papildu informāciju, un tāpēc tām var tikt izpausti noteikti pieprasījuma dati.

Hoobrid SIA neizpauž informāciju par savu saraksti ar klientiem. Tomēr, ja klienta pieprasījums vai sūdzība tiek saņemta publisko komentāru formās tīmekļa vietnēs vai sociālo tīklu vietnēs, SIA Hoobrid patur tiesības publiskot atbildi/komentāru tādā pašā veidā, kādā tika saņemts pieprasījums.

Pēc šajā Politikā noteiktā Jūsu datu apstrādes un saglabāšanas perioda beigām mēs iznīcināsim vai uzticami un neatgriezeniski depersonalizēsim Jūsu datus, cik drīz vien iespējams saprātīgā un apdomīgā laika periodā šādai rīcībai. Hoobrid SIA nevarēs izpildīt šo prasību, ja pieprasījums tiks veikts, izmantojot tīmekļa vietnes / sociālo tīklu kontus, kurus nepārvalda Hoobrid SIA.

Apstrādes mērķis: parādu pārvaldība. Atkarībā no noslēgto līgumu izpildes gaitas, ja tam ir likumīgs pamats, Klienta datus, kas savākti, lai noslēgtu un izpildītu līgumus, var turpināt izmantot, lai pārvaldītu nokavētos maksājumus.

Šim nolūkam tiek apstrādāti un papildus vākti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, finansiālais stāvoklis, ienākumi un saistības, ģimenes stāvoklis, apgādājamo klātbūtne, nodarbinātība vai citas darbības, pret Jums, citiem kreditoriem uzsākta vai noslēgta tiesvedība.

Dati tiek vākti, iegūstot tos tieši no jums vai pieprasot tos no struktūrām, kas apstrādā nepieciešamo informāciju un kurām ir tiesības to sniegt, vai piekļūstot datubāzēm, reģistriem un informācijas sistēmām, kas vāc individuālus datus, pamatojoties uz līgumiem un tiesību aktiem.

Apstrāde tiek veikta pārziņa leģitīmajās interesēs, un šādu datu apstrādei nav nepieciešama personas piekrišana.

Dati var tikt izpausti personām, kas sniedz juridiskus un citus parādu pārvaldības pakalpojumus, tostarp struktūrām, kas iegādājas prasījuma tiesības, kā arī tiesām, tiesu izpildītāju birojiem un citām personām, kurām var būt nepieciešams izpaust informāciju, lai īstenotu SIA Hoobrid likumīgās intereses.

Datu glabāšanas termiņš: līdz brīdim, kad tiek sasniegti apstrādes mērķi.

Personāla atlase.

Šim nolūkam mēs apstrādājam to kandidātu personas datus (vārdu, kontakttālruņa numuru, e-pasta adresi un CV), kuri ir nosūtījuši savu CV tieši mums pa e-pastu vai izmantojot darba portālus, lai mēs varētu veikt kandidātu atlasi amatam.

Datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, kuru Jūs izsakāt, iesniedzot savu CV.

Veicot atlasi amatam, mēs apstrādājam tikai tos kandidātu personas datus, kas attiecas uz kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un uzņēmējdarbības īpatnībām. Mēs neapkopojam un neapstrādājam kandidātu īpašos personas datus vai personas datus, kas saistīti ar sodāmību un noziedzīgiem nodarījumiem.

Atlases perioda beigās konkrētam amatam mēs dzēšam kandidātu nosūtītos CV un citus datus, ja vien neesam saņēmuši kandidāta piekrišanu apstrādāt viņa personas datus ilgāku laika periodu, lai varētu piedāvāt amatu. Šajā gadījumā mēs saglabāsim kandidāta personas datus 1 gadu.

Attēlu dati.

Tiek filmētas Hoobrid SIA telpas, tai skaitā apmeklētāju uzņemšanas zonas (piekļuve ēkai, āra autostāvvieta, ieeja, klientu pieņemšanas un apkalpošanas zonas).

Uzraudzības mērķis ir nodrošināt SIA "Hoobrid" darbinieku, tā īpašuma, tai skaitā ēku tuvumā esošo darbinieku, kā arī citu personu mantas aizsardzību.

Videonovērošanas datu apstrādes termiņš (ilgums) ir līdz 14 kalendārajām dienām, atkarībā no videoieraksta ierīces ietilpības. Gadījumā, ja attiecīgajā ierakstā tiek fiksēts arī pārkāpums vai cita informācija, kas pamato un pamato minētā ieraksta ilgāku izmantošanu, videonovērošanas datu apstrādes termiņš tiek pagarināts tiktāl, ciktāl tas nepieciešams attiecīgā ieraksta izmantošanas saprātīgam mērķim.

Hoobrid SIA apņemas neizpaust apstrādātos personas un video datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad šāda personas un/vai video datu sniegšana trešajām personām ir skaidri paredzēta šajos Noteikumos vai kad šādu datu sniegšanu trešajām personām atļauj Latvijas Republikas tiesību akti,  saskaņā ar šīs Republikas tiesību aktos noteikto procedūru.

Pēc tiesībsargājošo iestāžu, tiesas un citu leģitīmu un pamatotu interešu subjektu motivēta pieprasījuma, pamatojot datu izmantošanas mērķi, ar videonovērošanas kamerām uzņemtos personas datus un attēlu (kopiju) var izpaust bez to personu piekrišanas, kuras sniegušas / iemūžinājušas personas datus, un neinformējot tās par savu datu sniegšanu.

Sīkfailus. Kad apmeklējat Datu pārziņa tīmekļa vietnes, mēs vēlamies nodrošināt jums saturu un funkcijas, kas ir pielāgotas jūsu vajadzībām. Šim nolūkam mūsu e-veikals izmanto sīkdatnes. Tie ir mazi informācijas fragmenti, kas tiek saglabāti jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā. Tie palīdz datu pārzinim atpazīt jūs kā konkrētas tīmekļa vietnes iepriekšējo apmeklētāju, saglabāt jūsu apmeklējumu vēsturi un attiecīgi pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt tīmekļa vietņu netraucētu darbību, uzraudzīt tīmekļa vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu un apkopot statistikas informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot savas tīmekļa vietnes un padarīt tās jums lietotājam draudzīgākas.

Sīkdatnes tiek izmantotas, lai jums būtu ērtāk:

Atcerētos jūsu iestatījumus;

Atvieglojiet pieteikšanos savā kontā;

Atgriešanās, lai atrastu preces, kuras jūs ievietojat savā grozā;

Lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes saturu.

Mēs ceram, ka tas jums noderēs. Ja nākotnē pārdomājat, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēst saglabātos sīkfailus.

Sīkdatņu veidi:

Funkcionālās sīkdatnes (būtiskas). Šīs sīkdatnes ir būtiskas tīmekļa vietnes darbībai, un tās nevar atspējot. Šīs sīkdatnes neuzglabā nekādus personu identificējošus datus un tiek dzēstas, kad jūs pametat vietni.

 

Veiktspējas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ļauj mums aprēķināt vietnes trafiku un datplūsmas avotus, lai mēs varētu uzzināt un uzlabot vietnes veiktspēju. Tie palīdz mums atšķirt, kuras lapas ir vispopulārākās, un redzēt, kā lietotāji izmanto vietni. Šim nolūkam mēs izmantojam Google Analytics statistikas sistēmu. Mēs neizplatām apkopoto informāciju. Apkopotā informācija ir pilnīgi anonīma un tieši neidentificē jūs.

Reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto trešās puses, lai mēs varētu nodrošināt jūsu vajadzībām atbilstošas reklāmas. Mēs izmantojam sīkfailus, lai apkopotu informāciju par jūsu tiešsaistes darbībām un uzzinātu, kas jūs interesē, lai mēs varētu jums nodrošināt jums atbilstošas reklāmas.

III. Datu sniegšana trešajām personām

Mēs glabājam jūsu datus drošībā un neizpaužam tos trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams. Jūsu mūsu apstrādātie dati var tikt izpausti:

Pakalpojumu sniedzējiem / datu apstrādātājiem, kas sniedz pakalpojumus un apstrādā Jūsu personas datus Hoobrid SIA kā datu pārziņa vārdā un uzdevumā (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem, mākoņpakalpojumu sniedzējiem utt.), Citām personām, kas iesaistītas preču piegādē un pakalpojumu sniegšanā, piemēram, arhivāriem, pasta pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu administrēšanas pakalpojumu sniedzējam,  Uc

 

valsts iestādes un iestādes, citas personas, kas pilda funkcijas, kas tām piešķirtas ar likumu, citas trešās personas, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai ja tas ir nepieciešams, lai aizsargātu Hoobrid SIA likumīgās intereses (piemēram, tiesas, valdības un tiesībaizsardzības iestādes utt.),

parādu piedziņas uzņēmumi, uz kuriem tiek cedēti prasījumi par parādu, tiesas, ārpustiesas strīdu risinātāji, maksātnespējas administratori.

Katrā gadījumā apstrādātājam sniegtie dati nepārsniedz to, kas ir nepieciešams konkrētā pasūtījuma izpildei vai konkrētā pakalpojuma sniegšanai.

Mūsu izmantotie apstrādātāji var apstrādāt personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Viņiem ir arī jānodrošina jūsu datu drošība saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un rakstiskiem līgumiem ar mums.

Ja Hoobrid SIA izmanto tīmekļa vietnes analīzes pakalpojumu (piemēram, Google Analytics), kas tiek izmantots, lai noteiktu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietnē sniegto  informāciju www.Hoobrid.com, mēs varam apmainīties ar jūsu personalizētajiem datiem ar trešajām personām, kuras paļaujas uz šo informāciju, lai novērtētu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus vietņu operatoriem par vietnes veiktspēju,  un lai sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes, tīmekļa un mobilās lietotnes izmantošanu.

IV. Datu nodošana trešajām valstīm

Parasti dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā, bet atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti ārpus ES/EEZ.

Personas dati var tikt nosūtīti un apstrādāti ārpus ES/EEZ, ja nosūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei vai ja Klients ir devis savu piekrišanu un ja ir ieviesti atbilstoši drošības pasākumi. Atbilstoši drošības pasākumi ietver:

līgums, kas ietver ES Komisijas pieņemtos standarta noteikumus un nosacījumus vai citas apstiprinātas klauzulas, rīcības kodeksus, sertifikātus utt., kas apstiprināti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

Valsts, kas nav ES/EEZ valsts un kurā atrodas personas datu saņēmējs, nodrošina pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, kā nolēmusi ES Komisija;

Saņēmējs ir sertificēts saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Datu aizsardzības nolīgumā starp ES un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) (pazīstams arī kā "Privātuma vairogs") (piemērojams saņēmējiem, kas atrodas ASV).

V. Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa uzņēmējdarbības gaitā, ir šādas tiesības:

zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt);

piekļūt saviem datiem un tam, kā tie tiek apstrādāti (piekļuves tiesības);

pieprasīt nepilnīgu personas datu labošanu vai, ņemot vērā personas datu apstrādes nolūkus, to papildināšanu (tiesības uz labošanu);

lai jūsu dati tiktu dzēsti vai lai pārtrauktu apstrādi (izņemot glabāšanu) (tiesības uz dzēšanu un tiesības tikt aizmirstam);

pieprasīt datu pārzinim ierobežot personas datu apstrādi, pamatojoties uz vienu no leģitīmajiem iemesliem (tiesības ierobežot);

tiesības uz datu pārnesamību (tiesības uz pārnesamību);

tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, neskarot tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms piekrišanas atsaukšanas sniegta piekrišana;

iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar datu apstrādi un datu subjekta tiesību īstenošanu, lūdzam sazināties ar SIA "Hoobrid", Verslo g. 24-1, Kauņa; management@hoobrid.com.

Lai aizsargātu citu personu datus no nelikumīgas izpaušanas, saņemot datu pieprasījumu vai īstenojot citas tiesības, datu pārzinim ir tiesības veikt papildu pasākumus personas identificēšanai, piemēram, pieprasīt citus profila datus vai nosūtīt kontroles ziņojumu pieejamai kontaktpersonai, lai pieprasītu autorizācijas darbību. Ja verifikācijas procedūra ir neveiksmīga, pārzinim ir tiesības noraidīt pieprasījumu.

Saņemot pieprasījumu par jebkādu tiesību izmantošanu un sekmīgi pabeidzot iepriekš minēto pārbaudes procedūru, pieprasījums tiks apstrādāts viena mēneša laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas. Atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un pieprasījumu skaita pārzinim ir tiesības pagarināt viena mēneša laikposmu vēl par diviem mēnešiem, informējot datu subjektu pirms pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus.

Ja pieprasījumu iesniedz, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, atbildi sniedz arī elektroniski, ja vien tas nav neiespējami (piemēram, ārkārtīgi lielā informācijas apjoma dēļ) vai ja pieprasījumā nav norādīta cita atbildes metode.

Ja tiek konstatēti apstākļi un iemesli, kas tiesību aktos izklāstīti pieprasījuma noraidīšanai, tiks sniegta pamatota atbilde.

VI. Spēkā esamība un grozījumi

Šī privātuma politika ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Ja mēs mainīsim šo konfidencialitātes politiku, mēs publicēsim atjauninātu versiju mūsu tīmekļa vietnē www.Hoobrid.com

Privātuma politika

bottom of page